TERMINI TRENINGA
 
Dvorana OŠ Vladimir Deščak
 
PREDŠKOLSKA GRUPA
Utorak 19.15 - 20.00
Četvrtak 19.15 - 20.00
 
OSNOVNOŠKOLSKA GRUPA
mlađi (1. do 3. razred)
Ponedjeljak 19.15 - 20.15
Srijeda 19.15 - 20.15
Petak 19.15 - 20.15
 

OSNOVNOŠKOLSKA GRUPA
stariji (4. razred i stariji)
Ponedjeljak 20.15 - 21.30
Utorak 20.15 - 21.30
Srijeda 20.15 - 21.30
Četvrtak 20.15 - 21.30
Petak 20.15 - 21.30